Blogg

För dig som sjuksköterska är lön och administrativ börda viktigt

Det är inte alls märkligt att för dig som sjuksköterska är lön något viktigt och en faktor att ta i beaktande vid val av arbetsgivare. Men den administrativa bördan kan ofta vara en belastning och för många sjuksköterskor väger en minskad sådan ofta lika tungt som en hög lön. Läs vidare så förklarar vi varför så är fallet!

För en sjuksköterska kan lön och administrativ börda väga lika tungt

Den kanske enskilt största skillnaden mellan att vara anställd på traditionellt sätt och att jobba på bemanning är den administrativa bördan. Generellt sett är den betydligt mindre (ibland till och med obefintlig) när du jobbar som bemanningssjuksköterska. Den administrativa bördan kan som bekant vara väldigt tung att bära. Därför uppskattar många sjuksköterskor att kunna slippa undan den och för en sjuksköterska kan lön och minskad administrativ börda ibland väga lika tungt.

Några andra fördelar som är relaterade till den minskade administrativa bördan och din tillvaro som konsult är att:

  • Du inte behöver dras in i all den politik som ofta förekommer på en arbetsplats.
  • Du kan fokusera på att komma till arbetsplatsen och ta hand om dina patienter.
  • Den minskade administrativa bördan gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet och ofta slippa gå på en massa möten och liknande.

Även möjligheten till utveckling väger vanligtvis tungt

Det finns såklart även andra fördelar med att jobba som sjuksköterska på bemanning. En sådan är möjligheten till utveckling och även denna väger vanligtvis tungt. Du får helt enkelt möjlighet att vässa dina färdigheter och kunskaper på ett sätt som gör dig till en mer kompetent och vassare medarbetare.

Som konsult kan du lära dig något nytt på varje sjukhus eller annan arbetsplats som du jobbar för. Detta är för övrigt även fallet oavsett om du jobbar inom Sveriges gränser eller i exempelvis Norge. Det ständiga lärandet är också viktigt för att du ska känna att du faktiskt utvecklas och att det händer någonting positivt i din karriär. Därför värdesätter många sjuksyrror möjligheten till utveckling så pass tungt att den ibland väger tyngre än lönen.