nyheter

föräldraintyg resa med barn
Om du ska resa med ett barn utan att båda vårdnadshavarna följer med kan du behöva ett föräldraintyg.

Om du ska resa med ett barn som är minderårigt kan det krävas ett intyg som visar den andre förälderns eller vårdnadshavarens samtycke till resan. Om barnet reser ensamt eller med någon annan än sina vårdnadshavare kan det krävas ett intyg som visar båda föräldrarnas eller vårdnadshavarnas medgivande till resan. 

Om föräldramedgivande saknas kan avresan stoppas och i värsta fall kan eventuell medföljande vuxen bli åtalad för människorov. 

Bestämmelserna skiljer sig från land till land och du måste själv ta reda på specifikt vad som gäller för det land du ska resa till och vilken information du måste vara beredd att visa upp. 

Ett föräldramedgivande är ett dokument som visar samtycke till resa för ett barn som ska: 

  • resa ensam
  • resa med en förälder
  • resa med annan person än någon av sina föräldrar

Föräldramedgivandet kan se olika ut beroende på vilket land barnet ska resa till, men rent generellt ska det innehålla följande information:

  • Barnets namn och personnummer
  • Avrese- och hemresedatum
  • Vårdnadshavare/n/s namn, adress och kontaktuppgifter
  • Vårdnadshavare/n/s underskrivt/er
  • Dagens datum och ort

 

Föräldramedgivandet gäller för en reseperiod och ett barn. Är det flera barn som ska resa måste du beställa ett föräldramedgivande per barn. 

Observera att det finns ett antal privata företag som säljer föräldramedgivande som tjänst. Det är inte nödvändigt att betala för ett föräldraintyg för att det ska vara giltigt. Det viktiga är att du har rätt information på intyget, inte vem som har utfärdat det.  Ta reda på vad som gäller för respektive land.